Tiskové zprávy

Okolo jižních Čech 2024

Sezóna 2024

Začíná nám nová sezóna a s ní přichází i další ročník našeho závodu Okolo jižních Čech!


Přečtěte si, co nás v tomto roce čeká ve článku od Kamila Jáši na Českobudějovickém Deníku!

https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/to-bude-sezona-rbb-tour-v-dubnu-okolo-jiznich-cech-v-zari-mrknete-na-video-20240.html

Jak nám Policie ČR pomáhala a chránila závod Okolo jižních Čech 2019

Dne 12.7.2019

Mezinárodní cyklistický etapový závod Okolo jižních Čech, který jsme v průběhu několika let pořádali, si získával krůček po krůčku mezi fanoušky, ale i týmy, stále větší a větší pozornost. Všude ve světě se cyklistikou na takovéto úrovni propagují města a regiony, kde se závody konají. I my jsme se snažili zviditelnit jižní Čechy a Jindřichův Hradec, a myslím si, že se nám to celkem dařilo. Závodem prošli závodnici, kteří dnes startují v těch nejlepších týmech na světě a účastní se nejlepších závodů jako je Tourde France neboGiro d ́Italia–zmiňmecyklisty jakonapř. Emanuel Buchmann (Německo), Jan Polanc (Slovinsko), Florian Senechal(Francie), Ricardo Zoidl (Rakousko), Josef Černý (Česká republika).

Pořadatelem závodu je Cyklistický klub Jindřichův Hradec, a nutno zdůraznit, že nikdo z pořadatelů není placený funkcionář, všichni se zapojovali během svého zaměstnaní. Tam, kam se dostal závod po sedmi letech, jsme semuseli tvrdě dopracovat. Protože se už podruhé ne našívinou závod neuskuteční, rád bychvšem sponzorům, kteří nám s touto akcí v průběhu let pomáhali,ale istarostům města obcí, kterých se závod týkal, vysvětlil, čím všímjsme si jako pořadatelé museli projít ve vztahu k Policii ČR. Rovněž si vážím přibližně 50 kmenových pořadatelů včetně zdravotníků a motocyklistů, kteří akci připravovali a brali si kvůli nídovolenou. V neposlední řadě si připomenutí zaslouží okolo 600 pořadatelů z řad Sborů dobrovolných hasičůtěch měst a obcí,jimižzávod procházel, kteří pomáhali zajišťovat jeho průběh. Všem těmto lidem bych chtěl vyjádřit poděkování za podporu závodu a i jim –alespoň na vysvětlenou –adresovat tyto řádky.

Už od samotného počátku pořádání závodů v roce 2012 jsme museli spolupracovat se službou dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, a tak jsme měli tu čest poznat dopravního inženýra kpt. Ing. Stanislava Vorla a jeho nadřízeného plk. Ing. Lubomíra Veselého. Už tehdy, když jsme vždy začátkem kalendářního roku pana kapitána seznámili s návrhy tras etap následujícího ročníku, končili jsme naše osobní setkání první čtyři roky dotazem pana kapitána: „Pane Hájku, proč ty závody vůbec pořádáte? Proč si neuděláte něco v zimě na louce a neobtěžujetenás?“ My všichni pořadatelé, kteříjsmese v průběhu let o vyřízení povolení starali, jsme si mysleli,že se jedná o nadsázku. Až následující sled událostí potvrdil, jak moc jsme se mýlili, a že ta slova byla myšlena vážně. Veškerá doporučení a instrukce od pana kapitána Vorla ohledně toho, po jakých silnicích se máme se závodem pohybovat, by se dala charakterizovat asi tak, že jím doporučené tratě vedly po lesních cestách, nebo končily šotolinou a kamením někde v křoví.

Od prvních ročníků jsme se maximálně snažili vyhýbat silnicím I. třídy, protože je pravda, že v daném úseku plynulost vždy na 15 minut omezíme. Smyslem závodu bylo spojovat a ukazovat zahraničním účastníkům jihočeská města, ale i zajímavé lokality jako je Šumava, Novohradské hory, Česká Kanada a jiné.Když ale plánujete etapu dlouhou např. 150 kilometrů, tak se při sebevětší snaz enějaké silnice I. třídy vždy dotknete. Dělo se to ve všech předešlých ročnících, včetně těch v letech 2017 a 2018.

Po jakémsi tolerování závodu jsme se dostali až do zlomového roku 2016, kdy byl v plánu 5. ročník. Jedna z etap měla tehdy končit v táborském sportovním areálu Komora, peloton měl přijet do Tábora od Bechyně a protáhnout se serpentinami pod mostem. Most byl v té době v rekonstrukci, serpentinami vedla objízdná trasa pro automobily, a nás na ni nepustili. Takže jsme museli hledat náhradní řešení. Toto se samozřejmě dělo za vědomí místního odboru dopravy vedeného panem Pávkem, i policejního dopravního inspektorátu.Když jsme zhruba po dvou měsících opakovaných návrhů náhradní trasy dospěli ke shodě, zažádali jsme místní odbor dopravy 16. srpna 2016 o povolení. Závod měl tehdy startovat 5. září 2016, ale tamní odbor nám povolení odmítl vydat s odůvodněním, že na vyjádření má jeden měsíc a že jsme nedodrželi lhůtu. Přestože táborská dopravní policie navrhovala, jak závod za daných podmínek uskutečnit, dopravní inženýr kpt. Vorel se neustále dožadoval razítka od „superúředníka“ pana Pávka. Když nebylo v našich silách toto zajistit, pouhé dva dny před konáním závodu nám oznámil, že nevydá souhlas s užíváním komunikací, a to byl pro závod konec. Vtu dobu už samozřejmě bylo vše připraveno, a to včetně již ubytovaných závodníků a doprovodu.

Vznikly velké finanční ztráty, zatímco naše snaha o uspořádání závodu byla těmito státními orgány bagatelizována. Jako pořadatelé jsme samozřejmě s postupem dotčených orgánů nesouhlasili a podali jsme proti němu stížnost.

Na začátku roku 2017, při přípravách na další ročník závodu, jsem kontaktoval se žádostí o schůzku pana plukovníka Veselého (nadřízeného panakapitána Vorla). Mým záměrem bylo zjistit, v jaké atmosféře se bude odvíjet další spolupráce s Policií ČR na závodě Okolo jižních Čech. Pan plukovník schůzku odmítl a seznámil mě se skutečností, ať nepočítáme ze strany policie s jakoukoli pomocí, když jsme si dovolili si na jejich postup stěžovat, a že jakákoli komunikace mezi námi teď bude probíhat výhradně písemně. Vztahy se rapidně zhoršily, policie začala najednou vyžadovat taková vyjádření, která před rokem 2016 vůbec nepožadovala, a její asistence při samotném závoděse omezila na minimum. Takováto reakce je sice nelogická,alečástečně jsme s ní i počítali–policisté přece museli ukázat, jakou mají sílu. Zarážející je ovšem fakt, že pan plukovník Veselýinstruoval své podřízené na okresních odděleních sdoporučenímve smyslu„tomuto pořadateli z Jindřichova Hradce nebudeme v ničem pomáhat“. Výsledek je ten, že náš klubužžádnou policejní asistenci na náš druhý významný závod RBB Tour (Memoriál Jiřího Hudínka) nedostal.Právě Memoriál Jiřího Hudínka, jehož XX. ročníkse uskutečnil v letošním roce, se vždy jezdil za asistence policie. Ovšem od roku 2017 najednoupomocposkytnout zrůzných důvodů nelze. Musíme jej tedy už tři roky konat úplně bez asistence policie. Jestliže policii tak záleží na bezpečnosti provozu, pak nechápu, proč nepomáhá a nechrání mezinárodní peloton a ostatní účastníky provozu na veřejných komunikacích.Takhle to vypadá, že si pánové Vorel s Veselým dali za cíl zničit i závod Okolo jižních Čech, a ono se jim to daří. Je s podivem, že takováto obyčejná lidská msta od lidí ve státní správě může zničit mnohaletou mezinárodní akci,i když se za ni přimlouvají lidé z veřejného života –starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, anebo prezident ČSC Petr Marek.

Arogance a síla moci vygradovala u pánů Vorla a Veselého při přípravách letošního ročníku. Po silnicích I. třídy jsme se měli pohybovat celkem ve třech úsecích o celkové délce cca 5 kilometrů, ve dvou případech jsme ustoupili a trasu byli ochotni změnit. Poslední úsek, a sice pouhé přejetí silnice I. třídy v rámci poslední etapy České Velenice – Jindřichův Hradec v neděli 8. září 2019 u Stráže nad Nežárkou,nám nebyl povolen.Když jsem se panaplukovníka Veselého osobně zeptal, proč to ještě v roce 2018 šlo, a letos už ne, odpověď zněla, že rozhodla negativní zkušenost s námi! A přidal poučení, že policie není od toho, aby pořádala cyklistické závody, že mají jiné důležitější úkoly,například dbát na bezpečnost a plynulost na dálnicích a silnicích I. třídy, zajišťování nadměrných nákladůa doprovod kolony prezidenta.

Za sebe říkám, že jsme po policii nikdy nepožadovali žádný nadstandard. Nám by k hladkému průběhu úplně stačilo, kdyby nám záměrně a vědomě neškodila. V očích policie jsme byli často znevěrohodňováni  –že si vždycky vzpomeneme na poslední chvíli, neumíme si vyřídit žádosti, máme špatně dopravní značení, bráníme provozu...Tato tvrzení jsou účelová a směšná, stejně jako letošní oficiální zamítavé sdělení, při jehož obhajobě se, podle mého, pan tiskový mluvčí v médiích dost zapotil. V zemích okolo nás, ale i v severních Čechách a v Olomouckém kraji,se jezdí podobné závody na úrovni OjČ úplně za jiného přístupu policie, v Olomouci dokoncenad pelotonem létá policejní vrtulník a pomáhá řídit dopravu. Když je vůle,tak jde všechno;tady není,a tak závod Okolo jižních Čech nebude.

Jako pořadatelé jsme k letošnímu ročníku přistoupili jako vždy zodpovědně, letos se celá jedna etapa měla konat na území Rakouska, a tento postup nás samozřejmě mrzí. Jedná se o přístup jednotlivců, není mi příjemné kritizovat práci Policie ČR, které si jinak velice vážím a vím, že je nezastupitelná.

Ale jedno pozitivum zde máme: ještě nikdy nebyl znám vítěz tak brzy před samotným startem. Vlastně zde máme vítěze dva – plk. Ing. Lubomíra Veselého a kpt. Ing. Stanislava Vorla.

Gratuluji a přeji věčnou slávu.

Jan Hájek

Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2019 se letos nepojede. Policie závodníky nepustila na silnice I. tříd

Dne 3.6.2019

Mezinárodní etapový závod  v silniční cyklistice Okolo jižních Čech se letos nepojede. Organizátor musel letošní osmý ročník nejdelšího českého etapového závodu zrušit. Důvodem je to, že policie zakázala cyklistům vjezd na silnice I. třídy. Problém se přitom v krátké době opakuje už podruhé. 

Úspěšný cyklista Martin Boubal jel závod Okolo jižních Čech třikrát a chystal se jej zúčastnit i letos. „Je to zařazené do Euro Tour nebo evropské scény, takže lidé tady na jihu Čech mohli vidět tu největší špičku, co v Evropě je,“ uvedl sportovec.

Závod měl začít v jindřichohradeckém sportovním areálu 5. září. Loni se na start postavilo 150 závodníků z celkem patnácti zemí světa. Přípravy na letošní ročník úspěšné sportovní akce se ale zastavily. Policie totiž nepovolila vjezd na silnice první třídy.

Je to velmi nebezpečné – pro cyklisty i pro další účastníky tohoto závodu,“ zdůvodnil rozhodnutí policie její mluvčí Milan Bajcura. Podle policie by navíc vedení tras přes rušné silnice způsobilo i dlouhé kolony. To by znamenalo zdržení mnoha lidí, kteří se závodem nemají nic společného. 

Organizátoři argumenty policie ale odmítají. „My omezíme dopravu na těch silnicích na patnáct minut. Všechno se to děje, nebo dělo za asistence policie. (…) Nechápu, že je vůbec možné, že nám ten závod takhle zruší,“ uvedl ředitel závodu Jan Hájek. „Pro mě jako pro pořadatele je to rok práce v niveč, hrozné zklamání,“ dodal.

Organizátoři nezískali povolení už podruhé 

Závod se měl konat opět těsně před mistrovstvím světa, kdy jezdci na jihu Čech tradičně ladí formu. Akce jim tak na konci sezony bude chybět. „Dá se to nahradit, ale takhle dobrým a kvalitním závodem určitě ne,“ řekl Martin Boubal. 

Problém se přitom opakuje už podruhé. Okolo jižních Čech se rušilo na poslední chvíli také v roce 2016, kdy organizátoři nezískali povolení na části trasy.

ZDROJ: Česká televize

0.22558s